Connect with us

NSFAS News

An overview of NSFAS|hoof vacancies

Published

on

An overview of NSFAS|hoof vacancies

An overview of NSFAS|hoof vacancies. Die raad van die nasionale finansiële hulpskema vir studente (NSFAS) het onlangs ‘n belangrike oordeel van die arbeidshof verwelkom. Die hof het ‘n besluit gesteun wat die opskorting van die indiensnemingskontrak van die voormalige hoof van die instelling, Andile Nongogo, as regmatig en geldig beskou.

Check Also: ZA Student Portal

Hofbeslissing

Die arbeidshof het op Dinsdag Nongogo se aansoek om sy afdanking ter syde te laat stel, met koste van die hand gewys. Die hof het ook ‘n afwysende houding teenoor ‘n ander aansoek geneem, waarin Nongogo versoek het dat sekere paragrawe in ‘n verslag van Werksmans Prokureurs geskrap moet word. Hierdie verslag het verband gehou met beweerde ongerymdhede in die aanstellingsproses van diensverskaffers.

Reaksie van NSFAS

Die raad van NSFAS het gereageer deur te sê dat hierdie hofbeslissing hul eie besluit bevestig en onderstreep dat die regte stappe geneem is. Die instelling het in ‘n verklaring beklemtoon dat hulle die regmatige opskorting van Nongogo beskou as ‘n noodsaaklike stap om korrupte praktyke en onetiese invloede in die organisasie te bekamp.

Werksmans Verslag

NSFAS het aangevoer dat die verslag van Werksmans Prokureurs ‘n kritieke maatreël is om die organisasie te versterk teen korrupsie en pogings tot ondermynende invloed van buite. Hierdie verslag dien nie alleen as ‘n ondersoeksinstrument nie, maar bied ook die geleentheid vir die hervorming van interne bestuurs- en beheermaatreëls binne NSFAS.

Toekomstige Stappe

Met die hofbeslissing agter die rug, is NSFAS vasbeslote om voort te gaan met regshandelinge met betrekking tot die opskorting van kontrakte met diensverskaffers wat betrokke is by die direkte betalings van die instelling.

Aantygings Teen Huidige Leiers

Intussen is die minister van hoër onderwys, opleiding en innovering, Blade Nzimande, sowel as die huidige voorsitter van die NSFAS-raad, Ernst Khoza, betrokke by bewerings van grootskaalse onwettighede in die toekenning van tenders aan sekere diensverskaffers. Hierdie aantygings werp ‘n skaduwee op die leierskap van die organisasie en dui op die bredere uitdagings binne die NSFAS.

Conclusion

The labor court’s rejection of Andile Nongogo’s application supports NSFAS’s decision, reinforcing the organization’s commitment to combating corruption. Ongoing legal actions aim to address contractual issues with service providers.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NSFAS News

NSFAS Board Dissolution Reasons

Published

on

NSFAS Board Dissolution Reasons

NSFAS Board Dissolution Reasons. More than a million students rely on funding from the National Student Financial Aid Scheme (NSFAS). However, challenges with their funding have led to the decision by Higher Education Minister Blade Nzimande to dissolve the NSFAS board. This article explores the reasons behind this decision and its implications.

Check Also: ZA Student Portal

Challenges Leading to the Dissolution

Last week, Minister Nzimande decided to dissolve the NSFAS board due to its failure to ensure the financial aid scheme implemented its responsibilities effectively. The board had been unable to carry out basic responsibilities allocated to it by the Minister and the Act governing NSFAS.

NSFAS Role and Responsibilities

NSFAS provides comprehensive bursaries and student loans to deserving students enrolled in approved courses at universities and TVET colleges. This funding covers tuition and registration fees, as well as allowances for food, accommodation, and learning materials. However, recent non-payment of allowances put students at risk, prompting urgent action from the Minister.

Reasons for Dissolution

Minister Nzimande explained that the board had failed to fulfil its duties, including implementing recommendations, ensuring timely payment of student allowances, submitting reports to Parliament, managing organizational capacity issues, and addressing student concerns promptly.

Issues Identified

The dissolution was partly due to irregularities related to the appointment of service providers for direct allowance payments, as highlighted in the Werksmans report. Recommendations from the report, including terminating contracts of certain service providers, were not fully implemented by NSFAS.

Impact of Board Failure

The board’s failure to distribute student allowances caused stress for students and families and jeopardized the stability of some TVET colleges and universities. Additionally, the board’s inability to consult on guidelines for Missing Middle Funding and implement solutions further hindered progress in addressing financial aid gaps.

Reactions and Endorsements

Stakeholders, including student structures and the Parliamentary Higher Education Committee, welcomed the dissolution. The committee endorsed the Minister’s actions, citing NSFAS’s failure to disburse funds effectively and submit required reports to Parliament.

Appointment of Administrator

Following the dissolution, Minister Nzimande appointed Sithembiso Freeman Nomvalo as the new Administrator for NSFAS. Nomvalo will oversee the governance, management, and administration of NSFAS for 12 months, including developing guidelines for Missing Middle Funding.

Conclusion

The dissolution of the NSFAS board reflects the government’s commitment to ensuring effective management of student funding. The appointment of a new Administrator signals a fresh start for NSFAS, with a focus on addressing the challenges that have plagued the scheme and improving its efficiency in supporting students in need.

Continue Reading

Trending